Contactgegevens

http://www.amersfoort-santimreu.nl

Naam: Stichting Amersfoort Sântimreu

RSIN nummer: 812098675

Adres: Matthias Withoosstraat 1

Postcode: 3812 SP                               

Plaats: Amersfoort

Land: Nederland

Beleid

Doelstelling

Het versterken van het gevoel van verbondenheid: (telefonisch) contact, bezoek minimaal 2 keer per jaar en het stimuleren van elkaars gemeenteopbouw: onder andere door het ondersteunen van gemeenteactiviteiten voor jong/oud. Daarnaast het verlenen van diaconale hulp: materieel, financieel, pastoraat. De hulp wordt geboden nadat de kerkenraad daarom gevraagd heeft; het initiatief ligt bij hen.

Download: Beleidsplan (kort)

Bestuurders

voorzitter: Jelle de Vries

penningmeester: Bas Verheij

secretaris: Eric Beurskens

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Activiteiten

  • Ondersteuning van algemeen gemeentewerk
  • Organiseren van een jeugdkampen in Nederland en Roemenie voor jongeren
  • Ondersteuning van het jeugdwerk en de jeugdwerkers     

Financiële rapportage

Download: Financiële rapportage   

anbi2

 

Mocht u zich ook betrokken voelen bij de inwoners van Sântimreu, en dit wilt tonen door een gift over te maken, dan kan dat op het banknummer van de Stichting Amersfoort-Sântimreu te Amersfoort. Rabobank NL52RABO0335908179 t.n.v. Stichting Amersfoort-Sântimreu.

De inwoners van Sântimreu zijn u dankbaar voor uw gift!

Laatst aangepast op dinsdag, 23 mei 2023 19:16